Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 112

          Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί από την αρχή της χρονιάς η νέα υπηρεσία ενημέρωσης για έκτακτες ανάγκες, ο γνωστός πλέον αριθμός 112 που έχουμε δει στα κινητά μας τηλέφωνα. Το 112 είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία επικοινωνιών εκτάκτου ανάγκης, η οποία αποτελείται από το εισερχόμενο και το εξερχόμενο μέρος και χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το εισερχόμενο μέρος, ο πολίτης μπορεί να καλέσει το 112 σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οπουδήποτε στην χώρα μας. Ενώ, το εξερχόμενο μέρος αφορά την υπηρεσία, η οποία επιτρέπει την προειδοποίηση των πολιτών σε περιπτώσεις φυσικών, τεχνολογικών και άλλων καταστροφών με την αποστολή μηνυμάτων.

            Ο αριθμός 112 λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Η κλήση είναι χωρίς χρέωση και μπορεί να γίνει από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, ακόμη και χωρίς κάρτα SIM, καθώς και από δημόσιους τηλεφωνικούς θαλάμους, χωρίς τηλεκάρτα. Το 112 λειτουργεί εντός της εμβέλειας οποιουδήποτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Αν η περιοχή του συμβάντος δεν καλύπτεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του καλούντος, η κλήση προς το 112 πραγματοποιείται μέσω άλλων δικτύων. Στις κλήσεις απαντούν ειδικά εκπαιδευμένοι χειριστές στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Η στελέχωση έχει γίνει από χειριστές εισερχομένων κλήσεων του ΟΤΕ καθώς και με ειδικούς από την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή.

            Ο εντοπισμός της θέσης του καλούντος γίνεται αυτόματα για όλες τις κλήσεις, αμέσως μόλις απαντήσει ο χειριστής. Η θέση του καλούντος απεικονίζεται άμεσα σε ηλεκτρονικό χάρτη στην οθόνη του χειριστή. Από τον Απρίλιο του 2020, ο εντοπισμός της θέσης του καλούντος γίνεται με ακρίβεια μικρότερη των 100 μέτρων εντός 30 δευτερολέπτων. Οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης μπορούν να κατευθυνθούν στο συμβάν ακόμα και όταν ο καλών σε βοήθεια συμπολίτης μας δεν μπορεί να εξηγήσει το σημείο στο οποίο βρίσκεται, λόγω οπτικής αναπηρίας ή να δώσει διευκρινήσεις για το είδος της ανάγκης που έχει, λόγω νοητικής ή γνωστικής αναπηρίας.

            Όσον αφορά το εξερχόμενο μέρος, το 112 περιλαμβάνει το Σύστημα Συναγερμού Πολιτών. Πρόκειται για ένα σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης πολιτών σε περιπτώσεις φυσικών, τεχνολογικών και άλλων καταστροφών μέσω της αποστολής μηνυμάτων σε καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές. Τα μηνύματα αυτά συντάσσονται στα ελληνικά και τα αγγλικά, και προσαρμόζονται κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος του συμβάντος και τις απαιτούμενες ενέργειες. Παρέχουν οδηγίες για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από πολίτες που επηρεάζονται ή μπορεί να επηρεαστούν από μια τέτοια κατάσταση. Τα μηνύματα μπορούν να είναι φωνητικά ή γραπτά.

 

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)