ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΏΝ(1)

            Για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στις έξι πιο γνωστές για την περιοχή μας περιπτώσεις φυσικών κινδύνων που ενδέχεται να μετατραπούν σε καταστροφές με βαρύ κόστος για τους ανθρώπους της περιοχής. Αν και οι περισσότεροι γνωρίζουν πώς πρέπει να συμπεριφερθούν για να αποφύγουν δυσάρεστες καταστάσεις παραθέτουμε μερικές ακόμη συμβουλές ως ενίσχυση των γνώσεων τους πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

            Η πρώτη περίπτωση που μπορεί να κληθούμε να αντιμετωπίσουμε είναι οι κατολισθήσεις, επειδή ο κίνδυνος εκδήλωσης τους στην περιοχή μας είναι αυξημένος και έχουν συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Καταρχάς, θα πρέπει να αποφεύγουμε την οδήγηση κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης. Να είμαστε σε ετοιμότητα, αν παραστεί ανάγκη να μετακινηθούμε για τυχόν καθιζήσεις, κατάρρευσης και πτώσεις βράχων. Να είμαστε ενημερωμένοι συνεχώς για προειδοποιήσεις με φαινόμενα έντονα, παρατεταμένων βροχοπτώσεων, επειδή αυξάνεται ο κίνδυνος κατολισθήσεων. Να ενημερώνουμε τους υπόλοιπους συνανθρώπους μας που ενδέχεται να μην έχουν επίγνωση των πιθανών κινδύνων. Να απομακρυνόμαστε το ταχύτερο δυνατό από τις περιοχές που εκδηλώθηκαν κατολισθήσεις, επειδή πάντα υπάρχει ο κίνδυνος νέας κατολίσθησης.

            Η δεύτερη περίπτωση είναι οι πλημμύρες. Θα πρέπει να βεβαιωνόμαστε ότι τα φρεάτια έξω από τα σπίτια μας δεν είναι φραγμένα και οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Να περιορίζουμε τις μετακινήσεις μας στις απαραίτητα αναγκαίες και να αποφεύγουμε εργασίες σε εξωτερικούς ή υπόγειους χώρους. Να μη διασχίζουμε χείμαρρους. Να μένουμε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια, ακινητοποιημένα οχήματα, σπασμένα οδοστρώματα και περιοχές με επικίνδυνη κλίση. Επίσης, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδίζουμε τα συνεργεία διάσωσης.

            Η τρίτη περίπτωση θα μπορούσε να είναι οι θυελλώδεις άνεμοι που συχνά πλήττουν την περιοχή μας. Κατά τη διάρκεια τους θα πρέπει να έχουμε ασφαλίσει-στερεώσει αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν και να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. Να έχουμε ασφαλίσει-κλείσει τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας μας. Να αποφεύγουμε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, διαφημιστικές πινακίδες και κάτω από μπαλκόνια.

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)