ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

            Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας το ωράριο διδασκαλίας για τη σύγχρονη (webex) εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τα Δημοτικά Σχολεία είναι από τις 14.10 έως 17.20, ενώ για τα Νηπιαγωγεία από τις 14.10 έως 16.20. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία είναι υποχρεωτική, οφείλουν να καθορίσουν -παρεκκλίνοντας από κάθε άλλη διάταξη- σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων Ωρολόγιο Πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο κοινοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα παρακάτω προγράμματα:

Δημοτικά Σχολεία:                                                                  Νηπιαγωγεία:

1η ώρα: Από 14:10 έως 14:40                                                            Από 14:10 έως 14:40

2η ώρα: Από 14:50 έως 15:20                                                            Από 15:00 έως 15:30

3η ώρα: Από 15:30 έως 16:00                                                            Από 15:50 έως 16:20

4η ώρα: Από 16:10 έως 16:40

5η ώρα: Από 16:50 έως 17:20

           Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στα 30 λεπτά. Τα διαλείμματα στα Δημοτικά Σχολεία διαρκούν 10 λεπτά, ενώ στα Νηπιαγωγεία 20 λεπτά. Το ημερήσιο Ωρολόγιο Πρόγραμμα περιλαμβάνει σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία τουλάχιστον τρεις (3) και πέντε (5) διδακτικές ώρες αντίστοιχα. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τάμπλετ ή έξυπνο τηλέφωνο και γι' αυτό το λόγο αδυνατούν να παράσχoυν εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποχρεούνται να προσέρχονται κατά τις ώρες διδασκαλίας τους στις σχολικές μονάδες, όπου υπηρετούν, οι οποίες συνεχίζουν κανονικά την διοικητική τους λειτουργία, προκειμένου να προσφέρουν τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες κάνοντας χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει η σχολική μονάδα.

            Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, λαμβάνουν κάθε μέτρο για να διασφαλιστεί η παροχή από εκπαιδευτικούς, σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολική μονάδα που τελεί σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση.          

            Ημέρα έναρξης των μαθημάτων ορίζεται η Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020, ενώ τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 θα γίνει γενική προετοιμασία και αναπροσαρμογή των Ωρολογίων Προγραμμάτων.

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)