ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Η βελτίωση και η επέκταση του οδικού δικτύου της ορεινής περιοχής αποτελεί ένα διαρκές αίτημα των κατοίκων της. Η πραγματοποίησή του θα έχει πολλαπλά οφέλη, όχι μόνο για την καθημερινή διευκόλυνση μετακίνησης, αλλά και για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Ιδίως η τελευταία προοπτική, δηλαδή η προσέλκυση επισκεπτών από άλλες περιοχές της χώρας, θα δώσει την ευκαιρία γνωριμίας στην υπόλοιπη Ελλάδα με τον ξεχωριστό πολιτιστικό πλούτο της περιοχής μας που για πολλούς στην Ελλάδα παραμένει άγνωστος κι ανεξερεύνητος. Η δε ευκολία πρόσβασης στα αστικά κέντρα θα ενισχύσει και την οικονομική δραστηριότητα του τόπου.

Για παράδειγμα, η προοπτική ολοκήρωσης του κάθετου άξονα διασύνδεσης του Ρουντοζέμ με το Δημάριο και από εκεί με την Εγνατία Οδό καθίσταται επιτακτική, αλλά απαιτείται επιπλέον και η επέκταση του επαρχιακού δικτύου. Τελευταία γίνεται λόγος για το έργο σύνδεσης του Κενταύρου με την Ξάνθη μέσω της Θηλιάς, το οποίο θα συντομέψει κατά πολύ την πρόσβαση των κατοίκων του χωριού στην πόλη. Όμως, δυο ακόμη έργα θα ήταν πολύ χρήσιμα για την ορεινή περιοχή: αφενός η ασφαλτόστρωση του δρόμου προς τη γραφική Κοττάνη, η οποία φημίζεται για το παραδοσιακό φαγητό της, αφετέρου η διασύνδεση των Σατρών με τα Φίλια και το Σέλερο: σήμερα οι κάτοικοι της ανατολικής ορεινής περιοχής αναγκάζονται να πραγματοποιούν μεγάλο κύκλο μέσω Εχίνου και Ξάνθης για να προσεγγίσουν το κάμπο και το γειτονικό νομό της Ροδόπης.

Κάθε παρέμβαση θα πρέπει να είναι ήπια, συνδυάζοντας την λειτουργικότητα με την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η χάραξη ορεινών μονοπατιών και περιπατιτικών διαδρομών θα ενισχύσει τον εναλλακτικό τουρισμό και θα διευκολύνει τη γνωριμία των κατοίκων της ορεινής περιοχής με το φυσικό τους πλούτο.

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)