"ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ" ΜΕ ΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (2ο μέρος)

            Συγκεκριμένοι μειονοτικοί σύλλογοι μας ενημερώνουν ότι φέτος στη Θράκη ανεστάλη η λειτουργία 12 μειονοτικών σχολείων και ότι αυτό αποτελεί διακριτική μεταχείριση της μειονότητας. Για να δούμε, όμως, τη συνολική εικόνα με στοιχεία και αριθμούς:

-  Μαζί με τα 12 μειονοτικά σχολεία έκλεισαν στη Θράκη και 21 δημόσιες σχολικές μονάδες (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και ειδικά σχολεία). Αν το σχέδιο "ορισμένων κύκλων" κατευθύνεται κατά της μειονοτικής εκπαίδευσης, τότε γιατί κλείνουν και δημόσια σχολεία; Πέρυσι, για παράδειγμα, στην Κεντρική Μακεδονία έκλεισαν 125 δημόσια σχολεία, στη Θεσσαλία 63, στην Ήπειρο 36, κοκ. Και εναντίον όλων των δημοσίων σχολείων της Ελλάδας υπάρχει σχέδιο;

-   Το 2000 το μαθητικό δυναμικό των μειονοτικών σχολείων ανερχόταν σε περίπου 7000 μαθητές, ενώ φέτος υπολογίζεται σε περίπου 3800. Αυτό δε συνιστά μείωση μαθητικού δυναμικού; Είναι δυνατόν να εξακολουθεί να υπάρχει ο ίδιος αριθμός σχολείων με μείωση μαθητών κατά 46%;

- Για περίπου 3800 μαθητές μειονοτικών σχολείων διατίθενται 103 σχολεία. Ενώ για 16000 περίπου μαθητές δημοσίων σχολείων στη Θράκη αντιστοιχούν 106 σχολικές μονάδες. Επιπλέον, η ετήσια δαπάνη για κάθε μειονοτικό μαθητή ανέρχεται σε περίπου €8000, ενώ η αντίστοιχη για ένα μαθητή δημοσίου σχολείου είναι κάτω από €4000. Αυτά συνιστούν προνομιακή μεταχείριση των μαθητών της μειονότητας κι όχι διάκριση εις βάρος τους, όπως κοπιάζουν να μας πείσουν κάποιοι.

-  Είναι παγκοσμίως αποδεκτό ότι τα ολιγοθέσια σχολεία προσφέρουν χαμηλότερη ποιότητα εκπαίδευσης σε σχέση με τα πολυθέσια. Η συγχώνευση των ολιγοθέσιων με πολυθέσια (όπου ο διδακτικός χρόνος είναι μεγαλύτερος, οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων περισσότεροι και οι σχολικές υποδομές αρτιότερες) είναι προς όφελος των μαθητών και όχι εις βάρος τους. Άρα το επίπεδο της μειονοτικής εκπαίδευσης βελτιώνεται και δεν χειροτερεύει, όπως ψευδώς ισχυρίζονται οι γνωστοί προπαγανδιστές. Η δε δαπάνη μετακίνησης στα κοντινότερα πολυθέσια μειονοτικά σχολεία καλύπτεται εξολοκλήρου από το κράτος. 

(συνεχίζεται)

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)